Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1
Návrh formalizovaného výzkumného designu genderového auditu s konkrétním plánem zahrnujícím rešerši, dotazníkové šetření, předvýběr dat a deskriptivní statistické zpracování. Analýza interních dokumentů univerzit a analýza systému vnitřní komunikace s ohledem na dodržování zásad genderové rovnosti.

Klíčová aktivita 2
Identifikace hlavních zdrojů genderově negativních postupů v akademických organizacích. Vytvoření metodického návodu na zavádění genderových prvků do systému řízení lidských zdrojů na univerzitách ve všech klíčových organizačních procesech oblasti personálního řízení.

Klíčová aktivita 3
Přímá finanční pomoc rodičům - zaměstnancům univerzit - navracejícím se z rodičovské dovolené do zaměstnání ve formě mzdových příspěvků zaměstnavatelům na pracovní místa pro osoby s malými dětmi a osoby pečující o závislého člena rodiny.

Klíčová aktivita 4
Publikace výstupů genderových auditů, návrhu postupu zavádění genderových prvků do systému řízení lidských zdrojů v univerzitním prostředí, zkušeností s budováním univerzitní miniškolky a zkušeností s provozem genderového informačního centra ve formě dat informačního internetového portálu genderové politiky a v médiích.

Klíčová aktivita 5
Vybudování informačního a poradenského genderového centra.

Klíčová aktivita 6
Vybudování univerzitní miniškolky pro podporu možnosti návratu rodičů na rodičovské dovolené do zaměstnání s využitím upravené pracovní doby.