O nás

Agentura ProVás – služby pro rodinu a domácnost vznikla v roce 2006, pracuje v ní celkem 47 zaměstnanců, z toho 6 v managementu a administrativě a 43 v přímém poskytování služeb péče o rodinu a domácnost. Organizace je primárně zaměřena na poskytování služeb pro domácnosti rodičů pečujících o děti předškolního věku, kdy jeden z rodičů čerpá rodičovskou dovolenou a jeho pracovní možnosti jsou omezené. Poskytované služby jsou zaměřeny zejména na pomoc v péči o dítě, usnadňující brzké zapojení do pracovních aktivit (návrat do zaměstnání, zahájení podnikatelské činnosti). Zaměstnanci organizace žadatelky pracují v převážné míře v režimu flexibilní a zkrácené pracovní doby, čímž jsou přímo aplikovány praktické nástroje genderové politiky řízení lidských zdrojů umožňující aktivní zaměstnávání i v případě péče o závislého člena rodiny.

Vysoké učení technické v Brně je etablovanou univerzitou s velkým podílem zaměstnanců – žen zapojených ve výuce, výzkumu a vývoji. Organizace ve značné míře využívá flexibilních forem zaměstnávání, zejména zkrácený pracovní úvazek, nerovnoměrné rozložení pracovní doby v pracovním týdnu a možnost práce z domova. V současné době organizace rozšiřuje možnosti optimalizace využití tvůrčího potenciálu pracovníků – rodičů tak, aby mohli bez přerušení zvyšovat svoji akademickou kvalifikaci a neztráceli kontakt s pokrokem v oblasti vzdělávání a výzkumu.