O projektu

Hlavním cílem projektu je mapování stavu dodržování a podpora zavádění zásad genderově příznivé politiky v řízení lidských zdrojů na univerzitách. Vytvořená metodika uskutečňování této politiky bude široce aplikovatelná v českých podmínkách, po ověření na vybraných vysokých školách. Hlavní cíle projekty jsou:

  1. Provedení genderového auditu vybraných univerzit
  2. Vytvoření postupu zavádění genderových prvků do systému řízení lidských zdrojů na univerzitách
  3. Vybudování informačního a poradenského genderového centra
  4. Vybudování univerzitní miniškolky pro podporu flexibilní a zkrácené pracovní doby

Cílovými skupinami projektu jsou výzkumné a vzdělávací instituce a osoby pečující o závislého člena rodiny; projekt bude realizován v regionu Jihomoravského kraje.

Hlavními výstupy projektu budou:

  1. Metodika zavádění genderových prvků do systému řízení lidských zdrojů na univerzitách
  2. Informační materiál metodiky zavádění genderových prvků
  3. Informační internetový portál genderové politiky na univerzitách
  4. Provozované informační a poradenské genderové centrum
  5. Provozovaná univerzitní miniškolka pro podporu flexibilní a zkrácené pracovní doby

Projekt realizuje Agentura ProVás – služby pro rodinu a domácnost, partnerem projektu je Vysoké učení technické v Brně.

Kontaktní osoba: Ing. Irena Provazníková.