Zapojení pracovníci

Ing. Irena Provazníková
koordinátorka projektu

Veronika Buchtelová
ekonomka projektu, administrátorka projektu

Bc. Petra Matoušová, DiS.
expertka pro rovné příležitosti

Mgr. Martina Hynková, DiS.
konzultantka pro slaďování rodinného a pracovního života

Petra Sýkorová
pracovnice poskytování služeb péče o dítě

Světlana Maršálková, DiS.
asistentka poskytování služeb péče o dítě

Ing. Vratislav Harabiš
pracovník komunikace a propagace